دانلود و متن اهنگ پرواز همای پیر تاریخ

دانلود و متن آهنگ پرواز همای پیر تاریخ از میخک موزیک

Downloado Matne Parvaz Homay Pire Tarikh mikhak Music

دانلود و متن آهنگ پرواز همای پیر تاریخ از میخک موزیک

همیشه بهترین ها رو از میخک موزیک دانلود کنید. همه ی آهنگ های پرواز همای در سایت میخک موزیک برای دانلود آماده است

این آهنگ به زبان فارسی خوانده شده است

متن ترانه پیر تاریخ پرواز همای

دزد پير را به دام انداختند دزد پير را به دام انداختند

♩♫♪♭♮♬ دست و پا بستند و حد بنواختند

♫♮♫♪♩♬ گفت قاضي اين خطا کاري چه بود

♬♫♭♪♮♩ گفت قاضي اين خطا کاري چه بود

♪♩♭♫♮♩ گفت دزد هان اگر گويم بپا خيزد ز دامان تو دود

♬♪♮♩♫♬ گفت هان بگوي کار خويشتن

♫♮♫♪♩♬ گفت هستم هم چو قاضي راهزن

♬♪♮♩♫♪ گفت آن زرها که بردستي کجاست

♬♫♭♪♮♩ گفت آن زرها که بردستي کجاست

♬♪♮♩♫♬ گفت در نزد شماست

♪♩♭♫♮♩

♬♪♮♩♫♪ گفت آن لعل بداخشاني چه شد

♩♬♪♫♪♭ گفت آن لعل بداخشاني چه شد

♩♫♪♭♮♬ گفت مي دانم و مي داني چه شد

♫♮♫♪♩♬ گفت پيش کيست آن روشن نگين

♬♫♭♪♮♩ گفت بيرون آر دست از آستين

♪♩♭♫♮♩ بيرون آر دست از آستين

♬♪♮♩♫♬

♫♮♫♪♩♬ بردن پيدا و پنهان کار کيست

♬♪♮♩♫♪ نان اين افتادگان گشنه در انبار کيست

♬♫♭♪♮♩ تو قلم بر حکم داور مي بري

♬♪♮♩♫♬ من ز ديوار و تو از در مي بري

♪♩♭♫♮♩

♬♪♮♩♫♪ حد به گردن داري و حد مي زني

♩♬♪♫♪♭ گر يکي بايد زدن صد مي زني

♩♫♪♭♮♬ مي برم گر من رداي کهنه درويش او

♫♮♫♪♩♬ از چه بستاني تو از مردم به زور

♬♫♭♪♮♩

♪♩♭♫♮♩ ديدگان عقل گر بينا شود

♬♪♮♩♫♬ خود فروشان عاقبت رسوا شوند

♫♮♫♪♩♬ از براي کهنه دلقي بي بها

♬♪♮♩♫♪ از براي کهنه دلقي بي بها

♬♫♭♪♮♩ دست ما بستند و نا اهلان رها

♬♪♮♩♫♬

♪♩♭♫♮♩ من به راه خود نديدم چاه را

♬♪♮♩♫♪ اي که ديدي کج نکردي راه را

♩♬♪♫♪♭ مي زني خود پشت پا بر راستي

♩♫♪♭♮♬ مي زني خود پشت پا در راستي

♫♮♫♪♩♬ راستي از ديگران مي خواستي

♬♫♭♪♮♩ ديگر اي گندم نماي جو فروش

♪♩♭♫♮♩ ديگر اي گندم نماي جو فروش

♬♪♮♩♫♬ با رداي عجب عيب خود مپوش

♫♮♫♪♩♬

♬♪♮♩♫♪ اي که بردستي ز مردم هر چه هست

♬♫♭♪♮♩ اي که بردستي ز مردم هرچه هست

♬♪♮♩♫♬ گر نمک خوردي نمکدان را نمي بايد شکست

♪♩♭♫♮♩ در دل ما فقر آلايش فزود

♬♪♮♩♫♪ نيت پاکان چرا آلوده بود

♩♬♪♫♪♭ حاجت آر ما را ز راه راست برد

♩♫♪♭♮♬ حاجت ار ما را ز راه راست برد

♫♮♫♪♩♬ پس شما را ديو هر جا خواست برد

♬♫♭♪♮♩ پس شما را ديو هرجا خواست برد

دیدگاه خود را بگذارید